Wybór formy opodatkowania

Przy zakładaniu własnej firmy istotny jest nie tylko wybór formy prawnej, ale również formy opodatkowania, w ramach której przedsiębiorstwo będzie rozliczało się z Urzędem Skarbowym. Istnieje kilka możliwości.

Rozliczenie się według zasad ogólnych, co oznacza rozliczenie według skali podatkowej i odprowadzanie 18% lub 23% podatku.

Rozliczenie podatkiem liniowym, którego stawka niezależnie od dochodów wynosi 19%.

Rozliczenie na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego, wówczas stawka

podatku zależna jest od przychodu i może wynosić 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%.

Rozliczenie na podstawie karty podatkowej jest to stały podatek, płacony niezależnie od wysokości uzyskanych przychodów. Wysokość podatku wzrasta wraz ze wzrostem zatrudnienia pracowników przedsiębiorstwa oraz zależy od wielkości miejscowości, w której działa firma.

Podatek tonażowy – z tej formy rozliczenia mogą korzystać jedynie armatorzy statków prowadzących handel międzynarodowy, a więc bardzo wąskie grono podatników.