Jak pozyskać dotacje?

Finansowanie działalności gospodarczej ze środków unijnych

W przypadku przedsiębiorstw, które dopiero zaczynają swoją działalność jednym z newralgicznych punktów jej prowadzenia jest pozyskiwanie środków finansowych. Istnieje kilka sposób na finansowanie działalności gospodarczej, jednym z chętniej wykorzystywanych przez polskich przedsiębiorców jest pozyskanie dotacji z programów oferowanych przez Unię Europejską lub liczne fundusze wpierające działania regionalne i ponadregionalne. Aby pozyskać środki unijne należy jednak przejść kilka etapów:

  1. Zapoznać się z programami prowadzonymi przez UE (lub dany fundusz) i odnaleźć działanie, w ramach którego nasza działalność mogłaby pozyskać dotacje. Jeśli nie ma takiego działania, warto zastanowić się nad wprowadzeniem do oferty dodatkowych usług//produktów, które można by zaklasyfikować do któregoś z działań wspieranych finansowo.

  2. Zapoznać się z wymogami dotyczącymi przyznawania środków unijnych oraz niezbędnymi dokumentami jakie należy przedstawić.

  3. Wypełnić wniosek unijny i dostarczyć wymaganą dokumentację.